top of page

Strategické a koncepční dokumenty

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (2020)
Zdraví 2030 (na základě usnesení vlády ČR č. 743/2020)
Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030, viz str. 35.

České předsednictví v Radě EU (2022)
Brněnská výzva na snížení světelného znečištění v Evropě
Výzva členským státům EU a Evropské Komisi, aby uznaly světelné znečištění jako zdroj obav a dalšího tlaku na životní prostředí a lidské zdraví, a aby zvážily, jak nejlépe na tuto problematiku zareagovat na evropské nebo národní úrovni.

bottom of page