top of page

Veřejné osvětlení - vysoké lampy, nebo nízké sloupky?

Pouliční osvětlení. Každý si hned vybaví vysokou lampu podél cesty svítící donedávna oranžově (sodíkové výbojky), dnes bohužel stále častěji bíle. Ne tak rozšířené, zato s mnoha pozitivy, jsou nízké světelné sloupky. Jaké z těchto řešení zvolit právě do vaší ulice?


Volba vysokých lamp nebo nízkých světelných sloupů záleží na mnoha faktorech a specifických požadavcích daného místa. Tady nabízíme jednoduché porovnání, abyste lépe porozuměli rozdílům a okolnostem každého řešení.


Nízké světelné sloupky:

  • Rozložení světla - Důsledkem světla položeného nízko je více lokalizované rozložení světla. Proto je toto řešení vhodné pro osvětlení menších ploch jako chodníky, parky nebo obytné ulice.

  • Mírnější/žádné oslnění - Díky nízké poloze a směřování světla pomáhají snížit/omezit oslnění a světelné znečištění. Takové svícení je pohodlnější a zachovává pocit bezpečného prostředí pro chodce a okolní obyvatele.

  • Energetická účinnost - Pro svou polohu nemusí být svítidlo tak výkonné, což v porovnání s vysokými sloupy šetří energii.

  • Estetičnost - Sloupky jsou subtilnější a mají vizuálně přitažlivější vzhled a mohou dobře splývat s okolím, zejména v obytných nebo historických oblastech.


Vysoké lampy:

  • Široké pokrytí - Vysoké lampy dokáží pokrýt větší plochy, ale je to v noci potřeba, když je to zbytečné? Na širokých silnicích/dálnicích jezdí auta s vlastními světlomety, na sportovních stadionech lze zase události pořádat v době, kdy svítí přirozené světlo - slunce.

  • Viditelnost a "pocit bezpečí" - Vyšší pozice světelného zdroje může znamenat rozsáhlejší viditelnost, což pro většinu zvyšuje "pocit bezpečí". Lidské oko je však velmi přizpůsobivé a v tmavém prostředí se po chvíli adaptuje. Chtít vidět v noci široko daleko a zároveň nebýt lhostejný k přírodě nelze.

  • Rovnoměrnost osvětlení - Vyšší lampy mohou zajistit rovnoměrnější osvětlení v místě, snížit stíny a zajistit konzistentní úrovně osvětlení, ale je to nezbytné? Rovnoměrnost světla v noci není přirozená...

  • Komplikovanější údržba - Údržba a servis vysoko umístěných světelných zdrojů může vyžadovat specializované vybavení, což je ve srovnání s nízkými sloupky potenciálně náročnější a nákladnější.


Výběr mezi vysokými sloupy a nízkým osvětlením závisí na konkrétních požadavcích každého místa, které má být osvětleno. Je třeba zvážit faktory, jako je velikost plochy, požadované rozložení světla, potřeby viditelnosti, energetická účinnost, četnost údržby a estetické preference okolního prostředí.

Je třeba myslet i na přírodu, která se přirozeným střídáním světla a tmy řídí a umělé osvětlení jí narušuje přirozené chování (viz studie s dopady bílého světla na přírodu). Pro zmírnění negativních účinků bílého/modrého světla na přírodu je důležité zavést vhodné postupy, jako je použití teplejších barev, osvětlení s nízkou intenzitou ve venkovních prostorách, minimalizace rozptylu světla a využití stínících technik k nasměrování světla dolů.

Návrh osvětlení a konzultace s různými odborníky (ne pouze se světelnými techniky!) vám mohou pomoci určit nejvhodnější variantu pro váš projekt veřejného osvětlení.Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page