top of page

Videa a podcasty

Hynek Medřický a jeho světelná osvěta formou videí

Podcast o světle #7: "Miláno, tam je to v noci bílé jak ve dne..." aneb jak se svítí v Evropě 🇪🇺
25:56

Podcast o světle #7: "Miláno, tam je to v noci bílé jak ve dne..." aneb jak se svítí v Evropě 🇪🇺

[ENG below] V dnešním dílu si povíme o tom, jak se v noci svítí v evropských velkoměstech. Veřejné osvětlení 💡je v posledních letech velkým tématem nejen v diskuzích mezi odborníky (astronomové, chronobiologové, ochránci životního prostředí...), ale také mezi obyvateli měst, obcí a vesnic s příslušnými úřady a ministerstvy. Výměna pouličních lamp, a to převážně oranžových 🟠 sodíkových výbojek za LED bílá světla, narušuje cirkadiánní rytmus nejen nám, ale i volně žijícím druhům (fauny 🐝i flóry 🌳). Ukážeme si tedy, jak to vypadá ve městech, jako je Bratislava, Lublaň, Miláno a Curych. Je to až neuvěřitelné, posuďte sami 👆🏻 Myslíte si, že je na tom Praha ještě dobře? 🤔Máte vlastní zkušenosti s tím, že vás bílé světlo v noci ruší? Existuje řešení, a i ty pozitivní příklady zde ve videu máme. Pokud vás tato problematika oslovila a sami byste chtěli být nápomocni, nebo sami řešíte výměnu oranžových sodíkových výbojek za LED bílá světla ve Vašem okolí, navštivte stránky https://www.bilesvetlo.cz/. Najdete zde stěžovací dokumenty, které lze poslat na příslušné úřady a zároveň v blízké době bude možnost se stát součástí občanského spolku Světlo do Tmy, díky kterému budete mít daleko větší právní sílu jako jednotlivci při prosazení osvětlení, které omezuje negativní dopady na přírodu i člověka. Obsah: 00:00:00–00:01:47 Úvod a jedna z možností, co lze udělat, když vás obtěžuje bílé světlo z ulice při usínání 00:01:47–00:08:46 Bratislava - most SNP a Lužný most - může to být ještě horší? 00:08:46–00:10:46 Zásahová akce na cyklostezce v Bratislavě 00:10:46–00:13:17Náhradní teplota chromatičnosti (CCT) a její nedostatky 00:13:17–00:186:06 Lublaň a příklady dobré praxe 00:16:06–00:18:36 Miláno - ano, může být ještě hůř 00:18:36–00:23:51 Curych a porovnání s Prahou 00:23:51– Zakončení výletu a závěrečné poselství Článek o náhradní teplotě chromatičnosti a proč není dobrým ukazatelem biologické účinnosti světel: https://www.spectrasol.cz/svetlo-jako-biologicka-substance-aneb-co-hcl-ktere-meni-jen-barevny-ton-osvetleni-cct-neumi/ Studie o vlivu světla v noci na hmyz a opylovače: 1) Knop, E. et al. (2023): Artificial light at night as a new threat to pollination; https://hal.science/hal-03947729/document 2) Hallman CA, et al. (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29045418/ 3) Sánchez de Miguel, A. et al. (2022): Environmental risks from artificial nighttime lighting widespread and increasing across Europe (2022); https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36103525/ Instagram: @hynekmedricky ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ENG: Light Podcast #7: "Milan, it's white as day at night..." or the way light shines in Europe In today's episode, we'll talk about how European cities are lit up at night. Public lighting 💡has been a big topic in recent years, not only in discussions between experts (astronomers, chronobiologists, environmentalists...), but also between the inhabitants of cities, towns and villages with the relevant authorities and ministries. The replacement of street lamps, mainly orange 🟠 sodium lamps with LED white lights, disrupts the circadian rhythm not only for us but also for wild species (fauna🐝 and flora🌳). So let's see what it looks like in cities like Bratislava, Ljubljana, Milan and Zurich. It's unbelievable, judge for yourself 👆🏻 Do you think Prague is still in a good place? Do you have your own experience of being disturbed by white light at night? There is a solution, and we have some positive examples in the video and also on our webpage: https://www.bilesvetlo.cz/ Content: 1) Introduction and one of the things that can be done if you are bothered by white light from the street while falling asleep 2) Bratislava - SNP Bridge and Lužný Most - could it get any worse? 3) Bratislava bike path intervention 4) Correlated Color Temperature (CCT) and its shortcomings 5) Ljubljana and examples of good practice 6) Milan - yes, it could be worse 7) Zurich and comparison with Prague 8) End of the trip and final message Article on correlated color temperature and why it is not a good indicator of the biological efficiency of lights: https://www.spectrasol.eu/light-as-a-biological-essence-or-what-hcl-which-only-changes-the-color-tone-of-the-illumination-cct-cannot-do/
Oranžové veřejné osvětlení se vrací 🟠 Orange Street Light (ENG and German subtitles included)
08:14

Oranžové veřejné osvětlení se vrací 🟠 Orange Street Light (ENG and German subtitles included)

Oranžové sodíkové výbojky skvěle plní funkci veřejného osvětlení již více jak 50 let, s příchodem LED technologie a i vyšších nároků na energetickou účinnost začaly být systematicky vyměňovány za bílé LED světlo. Světlo s vysoce koncentrovanou energií v krátkých vlnových délkách, především těch modrých, negativně ovlivňuje nejen lidský organismus, ale především volně žijící druhy. Dochází k nabourávání cirkadiánních rytmů, a v důsledku toho se zvyšuje riziko civilizačních onemocnění a v Evropě bylo za posledních 30 let vyhubeno 75 % biomasy létajícího hmyzu: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809 Existuje ale řešení! Je cenově srovnatelné, energeticky účinnější než oranžové sodíkové výbojky, a především neohrožuje životní prostředí a organismy v něm žijící (včetně rostlin). A o tom se dozvíte v tomto videu. Pokud by vás zajímalo více, doporučujeme video od @EdmontonRails : https://www.youtube.com/watch?v=miOlVI5mJc8&t=657s Je třeba udělat změnu, teď hned, protože do budoucna se to stejně bude muset změnit. 12. července 2023 ve Štrasburku byl totiž přijat návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o obnově přírody (COM(2022)0304 – C9-0208/2022 – 2022/0195(COD)): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0277_CS.html Nejzásadnější je odstavec (44a): S větším využíváním umělého osvětlení se stalo významným problémem světelné znečištění. Mezi jeho zdroje patří vnější a vnitřní osvětlení budov, reklama, obchodní nemovitosti, kanceláře, továrny, pouliční světla a osvětlení sportovišť. Světelné znečištění je příčinou úbytku hmyzu. Světlo přitahuje mnoho hmyzu, avšak umělá světla pro něj mohou být smrtelná. Klesající populace hmyzu má negativní dopad na všechny druhy, které jsou na hmyzu závislé jako potravě nebo kvůli opylování. Někteří predátoři využívají této přitažlivosti ve svůj prospěch a ovlivňují potravinové sítě nečekanými způsoby. [pozm. návrh 2] PŘÍLOHA VII SEZNAM PŘÍKLADŮ OPATŘENÍ NA OBNOVU PŘÍRODY UVEDENÝCH V Čl.11 (30) Zastavit, omezit nebo napravit znečištění ve všech ekosystémech způsobené léčivými přípravky, nebezpečnými chemickými látkami, komunálními a průmyslovými odpadními vodami a dalšími odpady včetně odpadků a plastů, jakož i světelné znečištění. Pozn. Respektuje světlo jako rovnocenný “pollutant” (i když veřejnost uvažuje o znečištění obvykle jen v materiální rovině). Apelujte na vaše zastupitele, stěžujte si na úřadech, argumentuje, předkládejte návrhy, stěžovací dokumenty jsou k dispozici na webu: https://www.bilesvetlo.cz/ V brzké době bude založen občanský Spolek do Tmy, který by měl všechnu tuto občanskou aktivitu zaštiťovat, můžete se přidat do nově založené facebookové skupiny, kde budou další informace i projekty, do kterých se chceme zapojovat: https://www.facebook.com/groups/1040555210503623/ Oranžové fólie seženete zde: https://www.design-light.cz/ochranne-folie/ Instagram: @hynekmedricky

Světelné znečištění je pro organismy větší problém než klimatické změny

David Storch, český ekolog a biolog, v rozhovoru pro Český rozhlas mj. uvádí, proč je množství světla v krajině tak problémové a jaký je jeho vliv na hmyz i člověka. 

Doporučujeme poslechnout alespoň několikaminutový úryvek z rozhovoru, celý rozhovor pak najdete níže.

David Storch - Světelné znečištění je pro organismy větší problém než klimatické změny
00:00 / 05:35
Sklenice_s_hmyzem.png

Škodlivé modré světlo a změna času

Hynek Medřický v TN Live komplexně o světle, cirkadiánním rytmu, spánku...
Rozhovor začíná v čase 1:20 a končí v čase 30:40.

Snímek obrazovky 2023-03-27 103942.png

Nadužívat bílé světlo ve veřejném prostoru je společensky nepřijatelné.
Noční osvětlení zabíjí hmyz!


Hynek Medřický v pořadu Podhoubí na Českém rozhlase.

Podcast včetně článku najdete na tomto odkaze.

bottom of page