top of page

Videa a podcasty

Hynek Medřický a jeho světelná osvěta formou videí

Oranžové veřejné osvětlení se vrací 🟠 Orange Street Light (ENG and German subtitles included)
08:14

Oranžové veřejné osvětlení se vrací 🟠 Orange Street Light (ENG and German subtitles included)

Oranžové sodíkové výbojky skvěle plní funkci veřejného osvětlení již více jak 50 let, s příchodem LED technologie a i vyšších nároků na energetickou účinnost začaly být systematicky vyměňovány za bílé LED světlo. Světlo s vysoce koncentrovanou energií v krátkých vlnových délkách, především těch modrých, negativně ovlivňuje nejen lidský organismus, ale především volně žijící druhy. Dochází k nabourávání cirkadiánních rytmů, a v důsledku toho se zvyšuje riziko civilizačních onemocnění a v Evropě bylo za posledních 30 let vyhubeno 75 % biomasy létajícího hmyzu: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809 Existuje ale řešení! Je cenově srovnatelné, energeticky účinnější než oranžové sodíkové výbojky, a především neohrožuje životní prostředí a organismy v něm žijící (včetně rostlin). A o tom se dozvíte v tomto videu. Pokud by vás zajímalo více, doporučujeme video od @EdmontonRails : https://www.youtube.com/watch?v=miOlVI5mJc8&t=657s Je třeba udělat změnu, teď hned, protože do budoucna se to stejně bude muset změnit. 12. července 2023 ve Štrasburku byl totiž přijat návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o obnově přírody (COM(2022)0304 – C9-0208/2022 – 2022/0195(COD)): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0277_CS.html Nejzásadnější je odstavec (44a): S větším využíváním umělého osvětlení se stalo významným problémem světelné znečištění. Mezi jeho zdroje patří vnější a vnitřní osvětlení budov, reklama, obchodní nemovitosti, kanceláře, továrny, pouliční světla a osvětlení sportovišť. Světelné znečištění je příčinou úbytku hmyzu. Světlo přitahuje mnoho hmyzu, avšak umělá světla pro něj mohou být smrtelná. Klesající populace hmyzu má negativní dopad na všechny druhy, které jsou na hmyzu závislé jako potravě nebo kvůli opylování. Někteří predátoři využívají této přitažlivosti ve svůj prospěch a ovlivňují potravinové sítě nečekanými způsoby. [pozm. návrh 2] PŘÍLOHA VII SEZNAM PŘÍKLADŮ OPATŘENÍ NA OBNOVU PŘÍRODY UVEDENÝCH V Čl.11 (30) Zastavit, omezit nebo napravit znečištění ve všech ekosystémech způsobené léčivými přípravky, nebezpečnými chemickými látkami, komunálními a průmyslovými odpadními vodami a dalšími odpady včetně odpadků a plastů, jakož i světelné znečištění. Pozn. Respektuje světlo jako rovnocenný “pollutant” (i když veřejnost uvažuje o znečištění obvykle jen v materiální rovině). Apelujte na vaše zastupitele, stěžujte si na úřadech, argumentuje, předkládejte návrhy, stěžovací dokumenty jsou k dispozici na webu: https://www.bilesvetlo.cz/ V brzké době bude založen občanský Spolek do Tmy, který by měl všechnu tuto občanskou aktivitu zaštitovat, více na: https://www.bilesvetlo.cz/o-nas Oranžové fólie seženete zde: https://www.design-light.cz/ochranne-folie/ Instagram: @hynekmedricky
Světelné znečištění a nouzový stav ❗️ Pro koho svítíme? ➡️ Správná doba na změnu osvětlení v noci.
05:07

Světelné znečištění a nouzový stav ❗️ Pro koho svítíme? ➡️ Správná doba na změnu osvětlení v noci.

Světelné znečištění a nouzový stav ❗️Právě teď je ta správná doba, kdy bychom měli už konečně začít snižovat, tlumit a vypínat veřejné osvětlení v noci – a tak nastavit systém, jak takové veřejné osvětlení správně používat i do budoucna, protože je to zcela zásadní pro život všeho na Zemi. Tato změna už měla dávno nastat. Teď v nouzovém stavu i tak lidé venku netráví čas. Kdy začít, když ne v tomto období? ➡️ V tomto videu s Vámi sdílím jeden z mnoha velmi zajímavých a alarmujících příkladů z nové online přednášky doc. Zdeňky Bendové na téma Biorytmy a světlo v noci (🌐 YouTube link níže) – uvidíte jeden příklad z mnoha o tom, jak má i velmi, velmi slabá intenzita osvětlení v noci negativní vliv na volně žijící druhy. Světelné znečištění v noci již bylo označeno za ekologický armagedon. Ztratili jsme už 75 % biomasy létajícího hmyzu, tj. absolutního základu potravinového řetězce, na kterém závisí i naše přežití. Musíme konat a veřejné osvětlení tlumit a vypínat – a to, které v noci zůstává svítit musí mít tzv. insect-friendly spektrum, tj. spektrum bez modrých a zelených vlnových délek, které v noci nejvíc škodí hmyzu, rostlinám i savcům. 🧠 Cirkadiánní systém je mimořádně evolučně (tj. geneticky) zachovalý napříč všemi druhy a bílé světlo v noci, které je bohaté na modrou a zelenou spektrální složku, skutečně všemu živému škodí – včetně nás. Jenže na rozdíl od volně žijících druhů, my si můžeme ložnice zatemnit závěsy. ❗️ Jedním z prvních dobrých příkladů je Národní muzeum, které po 21:00 osvětlení tlumí, jak můžete vidět na @svetelne_znecisteni (sdílím také ve stories). 🌐 www.svetelneznecisteni.cz 🌐 Kdo chcete zkrácenou verzi přednášky doc. Bendové, tak ve videu přeskočte na 1:29:00 až do konce :-) Přednáška: https://www.youtube.com/watch?v=u5wCnacoBFM #svetelneznecisteni #hynekmedricky #zarovka #svetelneznecistenie #svetlo #osvetleni #nouzovystav #zmena #modresvetlo #osvetlenie #verejneosvetleni #verejneosvetlenie #priroda #zachranaprirody #ochranaprirody #hmyz #ochranahmyzu #ptaci #ptactvo #vtaci #vtak #ornitologie

Světelné znečištění je pro organismy větší problém než klimatické změny

David Storch, český ekolog a biolog, v rozhovoru pro Český rozhlas mj. uvádí, proč je množství světla v krajině tak problémové a jaký je jeho vliv na hmyz i člověka. 

Doporučujeme poslechnout alespoň několikaminutový úryvek z rozhovoru, celý rozhovor pak najdete níže.

David Storch - Světelné znečištění je pro organismy větší problém než klimatické změny
00:00 / 05:35
Sklenice_s_hmyzem.png

Škodlivé modré světlo a změna času

Hynek Medřický v TN Live komplexně o světle, cirkadiánním rytmu, spánku...
Rozhovor začíná v čase 1:20 a končí v čase 30:40.

Snímek obrazovky 2023-03-27 103942.png

Nadužívat bílé světlo ve veřejném prostoru je společensky nepřijatelné.
Noční osvětlení zabíjí hmyz!


Hynek Medřický v pořadu Podhoubí na Českém rozhlase.

Podcast včetně článku najdete na tomto odkaze.

bottom of page