Lidské zdraví

Grubisic et al. (2019)
Review: Light Pollution, Circadian Photoreception and Melatonin in Vertebrates

Umělé světlo v noci může u obratlovců vyústit v nežádoucí fyziologické následky – potlačení sekrece melatoninu a narušení cirkadiánních rytmů. Melatonin se snižuje už při velmi nízkých intenzitách, např. u ryb od 0,001 lx, u člověka 0,02-6 lx.

Ming Jin et al. (2021)
The effects of low-color-temperature dual-primary-color light-emitting diodes on three kinds of retinal cells

LED osvětlení s buzením v nízkých modrých vlnových délkách způsobuje poškození sítnice, potvrdil také tým čínských vědců. Výsledky výzkumu zároveň předpokládají, že zdroje s nízkou CCT se stanou novým druhem zdravého světelného zdroje, protože nevyzařují modré světlo, nemají fosfor a řeší problém nízké účinnosti, s nímž se potýkají fosforem překryté LED zdroje s nízkou CCT. Mnoho studií naznačilo, že tyto nové zdroje s nízkou CCT pravděpodobně mají léčivé účinky. 

Al-Naggar et al. (2016)
Artificial Light at Night and Cancer: Global Study
Studie o vzájemném vztahu umělého světla v noci a zvýšeného rizika rakoviny (všechny možné formy rakoviny ze 158 zemí).

Danilenko et al. (2013)
Bright Light for Weight Loss: Results of a Controlled Crossover Trial
O tom, jak světlo může ovlivňovat váhu (snižovat tělesný tuk) a je možné ho využít jako součást léčby obézních lidí

James et al. (2017)
Outdoor Light at Night and Breast Cancer Incidence in the Nurses’ Health Study I
Světlo v noci a výskyt rakoviny prsu ve studii na zdravotních sestrách.

Masri et al. (2018)
The emerging link between cancer, metabolism, and circadian rhythms
Spojitosti mezi narušenými cirkadiánními rytmy a množstvím fyziologických procesů (různé metabolické děje, genová exprese,...).

Peschke (2007)
Melatonin, endocrine pancreas and diabetes
O vzájemném ovlivňování mezi melatoninem, slinivkou a cukrovkou.

Schernhammer et al. (2003)
Night-Shift Work and Risk of Colorectal Cancer in the Nurses’ Health Study
Studie o zvýšené incidenci rakoviny tlustého střeva u zdravotních sester pracujících v nočním provozu (pod umělým světlem).