top of page

Lidské zdraví

Grubisic et al. (2019)
Review: Light Pollution, Circadian Photoreception and Melatonin in Vertebrates

Umělé světlo v noci může u obratlovců vyústit v nežádoucí fyziologické následky – potlačení sekrece melatoninu a narušení cirkadiánních rytmů. Melatonin se snižuje už při velmi nízkých intenzitách, např. u ryb od 0,001 lx, u člověka 0,02-6 lx.

Ming Jin et al. (2021)
The effects of low-color-temperature dual-primary-color light-emitting diodes on three kinds of retinal cells

LED osvětlení s buzením v nízkých modrých vlnových délkách způsobuje poškození sítnice, potvrdil také tým čínských vědců. Výsledky výzkumu zároveň předpokládají, že zdroje s nízkou CCT se stanou novým druhem zdravého světelného zdroje, protože nevyzařují modré světlo, nemají fosfor a řeší problém nízké účinnosti, s nímž se potýkají fosforem překryté LED zdroje s nízkou CCT. Mnoho studií naznačilo, že tyto nové zdroje s nízkou CCT pravděpodobně mají léčivé účinky. 

Al-Naggar et al. (2016)
Artificial Light at Night and Cancer: Global Study
Studie o vzájemném vztahu umělého světla v noci a zvýšeného rizika rakoviny (všechny možné formy rakoviny ze 158 zemí).

Danilenko et al. (2013)
Bright Light for Weight Loss: Results of a Controlled Crossover Trial
O tom, jak světlo může ovlivňovat váhu (snižovat tělesný tuk) a je možné ho využít jako součást léčby obézních lidí

James et al. (2017)
Outdoor Light at Night and Breast Cancer Incidence in the Nurses’ Health Study I
Světlo v noci a výskyt rakoviny prsu ve studii na zdravotních sestrách.

Masri et al. (2018)
The emerging link between cancer, metabolism, and circadian rhythms
Spojitosti mezi narušenými cirkadiánními rytmy a množstvím fyziologických procesů (různé metabolické děje, genová exprese,...).

Peschke (2007)
Melatonin, endocrine pancreas and diabetes
O vzájemném ovlivňování mezi melatoninem, slinivkou a cukrovkou.

Schernhammer et al. (2003)
Night-Shift Work and Risk of Colorectal Cancer in the Nurses’ Health Study
Studie o zvýšené incidenci rakoviny tlustého střeva u zdravotních sester pracujících v nočním provozu (pod umělým světlem).

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (2020)
Zdraví 2030 (na základě usnesení vlády ČR č. 743/2020)
Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030, viz str. 35.

Brown et al. (2022)
Recommendations for daytime, evening, and nighttime indoor light exposure to best support physiology, sleep, and wakefulness in healthy adults
Vystavování se světlu, zejm. dopadajícímu do očí, má řadu důležitých vlivů na lidské zdraví a pohodu prostřednictvím modulace cirkadiánních rytmů a spánku, stejně jako neuroendokrinních a kognitivních funkcí. Pokroky v našem chápání základních mechanismů a nově vznikajících osvětlovacích technologií nyní představují příležitosti k úpravě osvětlení k podpoře optimálního fyzického a duševního zdraví a výkonu.

Zdravi_2030.png
LUX EUROPE 2022.jpg
bottom of page