top of page

Nehodovost a kriminalita

Kretzer (2022)
Licht und Kriminalität
Kriminalitu ovlivňuje řada faktorů a souvislost s osvětlením proto nelze jednoznačně prokázat. Zdokumentováno a kvantifikováno je „snížení strachu z kriminality“. 
Výsledky studie ukazují, že instalace veřejného osvětlení s průměrnou horizontální svítivostí kolem 7,0 až 9,0 lx s min. osvětlením kolem 2,0 lx jsou „dobré“ a instalace s průměrnou svítivostí 3,0 až 5,0 lx a min. svítivostí 0,6 až 0,9 lx v noci vytváří „dostatečný pocit bezpečí“.

Perkins et al. (2015)
What is the effect of reduced street lighting on crime and road traffic injuries at night? A mixed-methods study
Dopad sníženého pouličního osvětlení na kriminalitu a dopravní nehody v noci? Tlumení a vypínání veřejného osvětlení nezvyšuje nehodovost ani kriminalitu.

Steinbach et al. (2015)
The effect of reduced street lighting on road casualties and crime in England and Wales: controlled interrupted time series analysis 
- zkrácená verze uvedené studie Perkins et al. (2015)
Neexistují důkazy, že jakékoliv snížení či vypnutí veřejného osvětlení by znamenalo změnu v nehodách či kriminalitě v noci (studie provedená v Anglii a Walesu).

Thompson et al. (2022)
Absence of Street Lighting May Prevent Vehicle Crime, but Spatial and Temporal Displacement Remains a Concern
Nově publikovaná studie z Velké Británie ukazuje, že vypínání veřejného osvětlení v pozdních nočních hodinách snižuje některé druhy kriminality (konkrétně vykrádání automobilů). Překvapivé? Ani ne –
i zloději potřebují ke své práci světlo, a když ho nemají, raději jdou někam jinam.

Chalfin et al. (2020)
Street Light Outages, Public Safety and Crime Displacement: Evidence from Chicago
Komplexní zkoumání vlivu pouličního osvětlení na kriminalitu zahrnutím vlivu téměř 300 000 výpadků pouličního osvětlení v chicagských čtvrtích. Bylo zjištěno, že venkovní noční zločiny se v částech ulic postižených těmito výpadky mění jen velmi málo, ale zdá se, že zločin se během těchto výpadků přelévá do okolních částí ulic.

Donatello et al. (2019) - Joint Research Centre (European Commission)​
Revision of the EU green public procurement criteria for street lighting and traffic signals
- Technical report and criteria proposal
Revize kritérií EU pro zelené veřejné zakázky u pouličního a dopravního osvětlení – Technická zpráva a návrh kritérií.

bottom of page