top of page

Snížení umělého osvětlení kvůli netopýrům

Umělé světlo má negativní dopad na faunu i flóru. Velmi náchylní jsou na světlo netopýři, kterým narušuje běžné činnosti jako je hřadování či shánění potravy.


V oblasti Nice Côte d'Azur (Azurové pobřeží, jižní Francie) se vyskytuje 29 druhů netopýrů (Chiroptera), z nichž 11 je na světlo zvláště citlivých. Pouliční osvětlení má znatelný vliv v místech, kde se překrývá s netopýřími hnízdišti a jejich koridory. Regionální skupina (GCP) zmapovala zdejší pouliční osvětlení a konkrétní místa, kde netopýři nocují. Objevili při tom 11 zón narušení světlem, z nichž 5 má vysokou prioritu co se ochrany přítomných druhů týče.


Místní obce následně dle doporučení GCP ke zmírnění světelného znečištění zavedly řadu opatření. Patří mezi ně:

  • zhasínání pouličního osvětlení v určité době,

  • usměrnění svitu a výšky světel (pro omezení zbytečného rozptylu světla),

  • změna spektra (snížení modrého světla),

  • zamezení osvětlení vegetace a skalních stěn a vytvoření světelných bariér k ochraně zvláště citlivých zón.

Obcím byl rovněž rozdistribuován dokument s konkrétními pokyny pro monitorování dopadů v dotyčných oblastech.

Do budoucna by se tato praxe měla rozšířit ve větším měřítku ve spolupráci s agenturou CEREMA (francouzská veřejná agentura pro rozvoj odborných znalostí veřejnosti v oblasti městského plánování, regionální soudržnosti a ekologické a energetické transformace).


Zdroj:

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page