top of page

Reakce na Tiskové prohlášení odborníků ke “škodlivosti modrého světla“ ve veřejném osvětlení

Reakce na nedatovanou tiskovou zprávu světelných techniků s přílohou, vázanou k webovým stránkám www.modresvetlo.cz a ohrazující se proti mediálním vystoupením Ministerstva životního prostředí (MŽP) a členů jejich pracovní skupiny na téma způsobů snižování světelného znečištění. Tisková zpráva obviňuje MŽP a její pracovní skupinu z šíření poplašných zpráv tvrzeními o škodlivosti modrého světla,
a odvolává se přitom na stanovisko Evropské komise k potenciálním zdravotním rizikům spojeným s používáním LED světel (SCHEER) a další informační zdroje.

Stanovisko doc. RNDr. Zdeňky Bendové, Ph.D.
- PřF UK, vedoucí skupiny fyziologických adaptací a biorytmů,
- NÚDZ, vedoucí pracovní skupiny pro cirkadiánní fyziologii a chronoterapii

Vyjádření doc. Ing. Petra Baxanta, Ph.D.
- Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT V Brně,
- předseda České společnosti pro osvětlování, z.s.

Stránky www.modresvetlo.cz používají manipulace a lži, signatáři by se měli stydět. Z původních 40 “relevantních studií” bylo min. 10 smazáno [7, 10, 13, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40].
Obrázek si udělejte sami.

Modre_svetlo_smazane_studie.jpg
bottom of page