top of page

Dokumenty z balíčku jednotlivě

Opatření MŽP ČR související se světelným zářením (EIA) ze dne 30. 6. 2020V textu MŽP doporučuje náhradní teplotu chromatičnosti (CCT) max. 2700 K, tj. teplá barva světla se sníženým podílem modré složky. Vhodnější je však CCT ještě nižší (pro porovnání – sodíková výbojka s teplým žlutým světlem má CCT obecně okolo 1800 K až 1900 K).
Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR z 2. 10. 2018
Důležitost střídání světla a tmy, negativní dopady nepřirozeného-umělého osvětlení v noci a kroky k jejich řešení.
Materiál MŽP ČR List č. 5 Osvětlení – vnitřní osvětlení, osvětlení vnějších prostor a související instalační práce
Zdůvodnění potřebnosti a možnosti úspor u světelných zdrojů vnitřního i venkovního osvětlení.
Stanovisko CIE k nevizuálním vlivům světla - Doporučení správného světla ve správný čas
(anglický dokument)

V tomto dokumentu jsou uvedena základní doporučení vystavování se světlu. Jedná se o doporučení používat:
  • světlo s vysokým cirkadiánním efektem na nevizuální systém člověka a jiných živočichů během dne, tj. světlo, které vyzařuje modrou, azurovou a zelenou spektrální složku,
    a naopak zase
  • večer a v noci používat světlo bez obsahu těchto složek, tedy světlo, které vyzařuje delší vlnové délky, tj. žlutou, a především oranžovou a červenou
Přikládáme i zkrácený český překlad.
Norma ČSN EN 12464-2Světlo a osvětlení, str. 11
Jedna strana z normy ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení, kde v oddíle 4.5 Rušivé světlo je v Tabulce 2 jako přípustné maximum světla stanovena max. hodnota světla na objektech v době nočního klidu, tedy např. na parapetě okna, 5 luxů (parapet měřil Hynek Medřický ve videu o nasvícených přechodech). Tato hodnota je běžně překračovaná silným veřejným osvětlením.
Osvětlovací příručky MŽP ČR obecná + pro obce
Dvě osvětlovací příručky MŽP ČR – jedna je určena zejména zástupcům obcí a měst, kteří plánují a realizují rekonstrukce, výměny a instalace nových svítidel, druhá se zabývá světelným znečištěním obecně, komplexně.  
Kuchařka kultivace českých měst – Světelné znečištění
Návod na vytvoření plánu kultivace města pro jedno volební období – kapitola o světelném znečištění.
Výrobci oranžových světel
Když už se někde večer svítit musí, je nezbytné, aby se svítilo vhodně (s co nejmenším dopadem). Proto nabízíme přehled parametrů a dostupných značek přijatelných světel.
Perkins et al. (2015)
What is the effect of reduced street lighting on crime and road traffic injuries at night? A mixed-methods study

Dopad sníženého pouličního osvětlení na kriminalitu a dopravní nehody v noci? Tlumení a vypínání veřejného osvětlení nezvyšuje nehodovost ani kriminalitu.

Další dokumenty v případě potřeby​ najdete např. na https://svetelneznecisteni.cz/ke-stazeni/ a na tomto webu v sekci Studie s články.

bottom of page